Geolog Miejski

Data publikacji 11.02.2011

symbol GM

 

 

Geolog Miejski

ul. Kilińskiego 30

e-mail: geolog@umradom.pl


Elżbieta Wieczorek,
pok. 313, tel. (48) 36 20 690

 

 

 

Do zadań stanowiska należy:

1. kontrola i nadzórnad działalnościąregulowaną ustawą prawo geologiczne i górnicze,

2. sprawy związane z zatwierdzeniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacji geologi-

    cznych, dotyczące właściwości starosty,

3. udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż objętych właściwością starosty,

4. ustalanie opłaty podwyższonej za działalność wykonywaną bez wymaganej koncesji albo bez

    zatwierdzonego projektu robót geologicznych,

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 24.09.2013
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 3947 wizyt