Biuro Zamówień Publicznych

Data publikacji 11.02.2011

symbol BZP

 

 

Biuro Zamówień Publicznych

ul. Żeromskiego 53

e-mail: bzp@umradom.pl

 

Kierownik Biura -  Aneta Ćwiklińska

pok. 189a, tel. (48) 36 20 284

 

Do zadań Biura należy:

1. organizacja i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w procedurach  

    których podmiot zamówienia nie obejmuje projektów i robót budowlanych, w oparciu o ustawę

    Prawo Zamówień Publicznych,

2. opracowywanie rocznych planów zamówień publicznych,

3. sporządzanie rocznych sprawozdań z przeprowadzonych zamówień publicznych,

4.  występowanie przed Urzędem Zamówień Publicznych w sytuacjach tego wymagających,

5. prowadzenie wskazanych zamówień na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia

    nie posiadających osobowości prawnej,

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 12.10.2016
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 6963 wizyt