Biuro Sportu i Turystyki

Data publikacji 11.12.2014

symbol BST


 

Biuro Sportu i Turystyki

Kierownik Mirosław Paluch

ul. Żeromskiego 53, pok. 265

tel. 48 36 20 892; 36 20 562, 36 20 953

e-mail: sport@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej w trybie art. 25 ustawy Prawo o stowarzyszeniach

2. prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie

miasta zgodnie z wymogami ustawowymi,

3. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi

w art.3 ust. 3ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie

upowszechniania kultury fizycznej i turystyki,

4. współpraca z klubami sportowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury fizycznej

zgodnie z ustawą o sporcie,

5. współorganizacja i koordynacja programów sportu powszechnego oraz imprez sportowych,

rekreacyjnych i turystycznych,

6. ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nie prowadzących działalności gospodarczej

i uczniowskich klubów sportowych,

7. współpraca w zakresie powierzonych zadań z obszaru kultury fizycznej spółce MOSiR.

 

Data publikacji 11.12.2014

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 7957 wizyt