Biuro Sportu i Turystki

Data publikacji 11.12.2014

Biuro Sportu i Turystki

Symbol BST
 

Biuro Sportu i Turystyki

kierownik Mirosław Paluch

ul. Żeromskiego 53, pok. 265

tel. 48 36 20 892; 36 20 562, 36 20 953

e-mail: sport@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej w trybie art. 25 ustawy Prawo o stowarzyszeniach

2.  prowadzenie ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie

     miasta zgodnie z wymogami ustawowymi,

3. współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3

      ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie upowszechniania kultury

      fizycznej i turystyki,

4. współpraca z klubami sportowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze kultury fizycznej

      zgodnie z ustawą o sporcie, 

5. współorganizacja i koordynacja programów sportu powszechnego oraz imprez sportowych,

     rekreacyjnych i turystycznych.

 

 

Data publikacji 11.12.2014

Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 5673 wizyt