Biuro Skarbnika

Data publikacji 05.12.2017

symbol BS

 

 

Biuro Skarbnika

Kierownik Małgorzata Kozera 

ul. Jana Kilińskiego 30

pok.322 B

tel. (48) 36 20 442
 
e-mail: skarbnik@umradom.pl  

 

Do zadań Biura należy:

1. Koordynacja współpracy między wydziałami i biurami funkcjonującymi w pionie Skarbnika

Miasta Radomia w zakresie zadań realizowanych przez Skarbnika Miasta

2. Obsługa biurowa i administracyjna Skarbnika Miasta i podległych wydziałów,

3. Przygotowywanie pism, analiz, opracowań, zestawień dotyczących realizacji zadań Skarbnika

Miasta i podległych wydziałów/biur w zakresie określonym przez Skarbnika.

4. Sprawdzanie umów, zleceń, projektów Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Prezydenta Miasta,

przedkładanych do kontrasygnaty lub akceptacji Skarbnika Miasta pod względem zgodności

zapisów z Uchwałą Budżetową i aktualną Wieloletnią Prognozą Finansową.

5. Koordynacja spraw pracowniczych w wydziałach/biurach funkcjonujących w pionie Skarbnika

Miasta Radomia.

6. Współpraca i monitorowanie pracy jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Radomia,

wydziałów i biur Urzędu odnośnie realizowanych zadań w zakresie finansów publicznych,

w szczególności:

- przygotowania projektu budżetu i jego realizacji

- wydatkowania środków finansowych

- przestrzegania procedur i przepisów wewnętrznych

7. Koordynacja oraz nadzór nad terminowością przygotowywania odpowiedzi na interpelacje,

pytania radnych, skargi i wnioski, w tym wnioski o udzielenie informacji publicznej.

 

Data publikacji 05.12.2017

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1152 wizyt