Biuro Prawne

Data publikacji 11.02.2011

symbol BPr

 

 

Biuro Prawne (obsługa wyłącznie Urzędu Miejskiego)

Dyrektor  - Maria Ozimek

ul. Kilińskiego 30

pok. 119, tel. (48) 36 20 583 

 

                  tel. (48) 36 20 514

e-mail: biuroprawne@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. Wydawanie opinii prawnych i udzielanie pomocy prawnej w przygotowaniu:

1) aktu normatywnego o charakterze ogólnym (Uchwały Rady Miejskiej, Zarządzenia

Prezydenta)

2) umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu o znacznej wartości,

3) zawarcia i rozwiązania umowy z kontrahentem zagranicznym,

4) umów powierzenia zadań innym jednostkom organizacyjnym,

5) zawarcia ugody w sprawach majątkowych.

2. Wydawanie opinii prawnych w zakresie decyzji dotyczących:

1) spraw indywidualnych skomplikowanych pod względem prawnym,

2) rozwiązania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia,

3) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

4) umorzenia wierzytelności,

5) zawiadamiania organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa

ściganego z Urzędu.

3. Udzielania komórkom organizacyjnym Urzędu porad prawnych oraz wyjaśnień

w zakresie stosowania prawa.

4. Uczestniczenie w rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie

stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów.

5. Nadzór prawny nad egzekucją należności.

6. Występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym

oraz przed innymi organami orzekającymi.

7. Udzielanie informacji o przepisach prawnych, organizacjom działającym w Urzędzie,

na ich wniosek.

8. Informowanie komórek organizacyjnych Urzędu o uchybieniach w jej działalności

w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień.

 

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 7318 wizyt