Urząd Miejski w Radomiu

Symbol BOD

Biuro Ochrony Danych Osobowych 

Kierownik Mateusz Szczypior 

ul. Stefana Żeromskiego 53 pok. 299, 299a

tel. (048) 36 20 837, (048) 36 20 636, (048) 36 20 666, (048) 36 20 708

iod.kontakt@umradom.pl

bod@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy

1. udzielanie wskazówek i pomocy komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie stosowania

 przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie

 danych – RODO,

2. informowanie komórek organizacyjnych o uchybieniach w ich działalności w zakresie

 przetwarzania danych osobowych i tworzenia zbiorów,

3. monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych

 osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

4. nadzorowanie opracowania i aktualizowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych –

 dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne

 i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń

 oraz kategorii danych objętych ochroną w Urzędzie Miejskim w Radomiu,

5. nadzór i kontrola nad realizacją i stosowaniem polityki bezpieczeństwa danych osobowych

 oraz zabezpieczeniem danych osobowych przetwarzanych zarówno tradycyjnie jak danych

 przetwarzanych w systemach informatycznych,

6. nadzór i kontrola nad placówkami kultury i placówkami oświatowymi w zakresie polityki

 bezpieczeństwa o ochronie danych – RODO,

7. zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami

 o ochronie danych osobowych,

 8. prowadzenie rejestru czynności przetwarzanych danych przez administratora danych,

 9. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych

 z przetwarzaniem danych, w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich

 innych sprawach,

10. identyfikacja i analiza zagrożeń ujawnienia danych oraz opracowywanie sposobów ochrony

 danych osobowych,

11. szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

12. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej

 zgodnego wykonania,

13. współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Metadane

Data publikacji : 07.12.2017
Data modyfikacji : 16.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ryszarda Kitowska
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Kościuk

Opcje strony

do góry