Biuro Ochrony Danych Osobowych

Data publikacji 07.12.2017

Symbol BOD

 

Biuro Ochrony Danych Osobowych 

Kierownik Mateusz Szczypior 

ul. Stefana Żeromskiego 53 pok. 52 B

tel. (048) 36 20 837

abi@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy

1. udzielanie wskazówek i pomocy komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO

2. informowanie komórek organizacyjnych o uchybieniach w ich działalności w zakresie przetwarzania danych osobowych i tworzenia zbiorów

3. monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;

4. nadzorowanie opracowania i aktualizowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych – dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną w Urzędzie Miejskim w Radomiu

5. nadzór i kontrola nad realizacją i stosowaniem polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz zabezpieczeniem danych osobowych przetwarzanych zarówno tradycyjnie jak danych przetwarzanych w systemach informatycznych;

6. zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;

7. prowadzenie rejestru czynności przetwarzanych danych przez administratora danych;

8. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych, w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;

9. identyfikacja i analiza zagrożeń ujawnienia danych oraz opracowywanie sposobów ochrony danych osobowych;

10. szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych;

11.udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej zgodnego wykonania;

12. współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

 

 

 

Data publikacji 07.12.2017

Data modyfikacji 16.05.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 1607 wizyt