Biuro Ochrony Danych Osobowych

Data publikacji 07.12.2017

Symbol BOD

 

Biuro Ochrony Danych Osobowych 

Kierownik Mateusz Szczypior 

ul. Stefana Żeromskiego 53 pok. 299, 299a

tel. (048) 36 20 837, (048) 36 20 636, (048) 36 20 666, (048) 36 20 708

iod@umradom.pl
bod@umradom.pl

 

 

Do zadań Biura należy

1. udzielanie wskazówek i pomocy komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie stosowania

 przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie

 danych – RODO,

2. informowanie komórek organizacyjnych o uchybieniach w ich działalności w zakresie

 przetwarzania danych osobowych i tworzenia zbiorów,

3. monitorowanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych

 osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,

4. nadzorowanie opracowania i aktualizowania polityki bezpieczeństwa danych osobowych –

 dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne

 i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń

 oraz kategorii danych objętych ochroną w Urzędzie Miejskim w Radomiu,

5. nadzór i kontrola nad realizacją i stosowaniem polityki bezpieczeństwa danych osobowych

 oraz zabezpieczeniem danych osobowych przetwarzanych zarówno tradycyjnie jak danych

 przetwarzanych w systemach informatycznych,

6. nadzór i kontrola nad placówkami kultury i placówkami oświatowymi w zakresie polityki

 bezpieczeństwa o ochronie danych – RODO,

7. zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami

 o ochronie danych osobowych,

 8. prowadzenie rejestru czynności przetwarzanych danych przez administratora danych,

 9. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych

 z przetwarzaniem danych, w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich

 innych sprawach,

10. identyfikacja i analiza zagrożeń ujawnienia danych oraz opracowywanie sposobów ochrony

 danych osobowych,

11. szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,

12. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej

 zgodnego wykonania,

13. współpraca z Urzędem Ochrony Danych Osobowych.

Data publikacji 07.12.2017

Data modyfikacji 10.04.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 2407 wizyt