Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Data publikacji 11.02.2011

symbol RSG

 

 

Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej

Kierownik  Krzysztof Turek

ul. Żeromskiego 53 pok. 105, 106,

pok. 105, tel. (48) 36 20 866

pok. 106, tel. (48) 36 20 614

  tel. (48) 36 20 618

  tel. (48) 36 20 358

  tel. (48) 36 20 332

  tel. (48) 36 20 538

e-mail: rsg@umradom.pl

 

Do zadań Biura należy:

1. podejmowanie działań sprzyjających nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktów z inwestorami,

2. informowanie o możliwościach i warunkach inwestowania w mieście,

3. przygotowywanie, gromadzenie i informowanie o ofertach inwestycyjnych miasta, w tym

gminnych i prywatnych ofertach inwestycyjnych,

4. wspieranie inwestorów w procesie inwestycyjnym oraz opieka poinwestycyjna,

5. wspieranie podmiotów gospodarczych tworzących miejsca pracy w Radomiu,

6. inicjowanie oraz realizacja inicjatyw oraz programów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości

w Radomiu, w tym realizacja projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,

7. współpraca z jednostkami naukowymi, uczelniami, szkołami, instytucjami otoczenia biznesu,

administracją rządową i samorządową, środowiskami biznesowymi oraz innymi podmiotami,

wspierającymi przedsiębiorczość w Radomiu,

8. prowadzenie spraw związanych z promocją gospodarczą Radomia,

9. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową na rzecz rozwoju

gospodarczego miasta.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 22.03.2019
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 6879 wizyt