Biuro Obsługi Mieszkańca

Data publikacji 11.02.2011

symbol BOM

 

 

Biuro Obsługi Mieszkańca

Kierownik Biura - Marcin Sekuła

ul. Kilińskiego 30, pok. 19

tel. (48) 36 20 417

tel. (48) 36 20 171

tel. (48) 36 20 172

tel. (48) 36 20 176

tel. (48) 36 20 177

tel. (48) 36 20 179

tel. (48) 36 20 180

tel. (48) 36 20 181

e-mail: bom@umradom

 

Kancelaria Ogólna

pok. 108, tel. (48) 36 20 211

 

Do zadań Biura należy:

1. udzielanie informacji oraz przyjmowanie wniosków, podań mieszkańców w zakresie funkcjonowania

Urzędu w formie papierowej i elektronicznej,

2. obsługa osób głuchoniemych,

3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami zewnętrznymi m.in. ZUS

w zakresie działalności gospodarczej oraz Pocztą Polską w zakresie doręczeń korespondencji,

4. udostępnianie materiałów promujących Miasto i Urząd, oraz przekazywanie informacji o bieżących

działaniach Urzędu na rzecz społeczności lokalnej,

5. przyjmowanie skarg i wniosków, interwencji, opinii i koncepcji mieszkańców dotyczących funkcjonowania

Urzędu i Miasta oraz załatwianie spraw nie wymagających postępowania,

6. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i biura podawczego oraz wydawanie korespondencji w ramach

doręczenia zastępczego.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 15281 wizyt