Biuro Obsługi Mieszkańca

Data publikacji 11.02.2011

symbol BOM

 

 

Biuro Obsługi Mieszkańca

ul. Kilińskiego 30

e-mail: bom@umradom.pl

 

Kierownik Biura - Marcin Sekuła
pok. 19, tel. (48) 36 20 417

tel. (48) 36 20 171
tel. (48) 36 20 172
tel. (48) 36 20 176
tel. (48) 36 20 177
tel.
(48) 36 20 179
tel. (48) 36 20 180

tel. (48) 36 20 181

Kancelaria Ogólna

pok. 108, tel. (48) 36 20 211

 

 

Do zadań Biura należy:

1. udzielanie informacji oraz przyjmowanie wniosków, podań mieszkańców w zakresie funkcjono-

    wania Urzędu w formie papierowej i elektronicznej,

2. obsługa osób głuchoniemych,

3. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, instytucjami zewnętrznymi m.in. ZUS

    w zakresie działalności gospodarczej oraz Pocztą Polską w zakresie doręczeń korespondencji,

4. udostępnianie materiałów promujących Miasto i Urząd, oraz przekazywanie informacji o bieżą-

    cych działaniach Urzędu na rzecz społeczności lokalnej,

5. przyjmowanie skarg i wniosków, interwencji, opinii i koncepcji mieszkańców dotyczących funkcjo-

    nowania Urzędu i Miasta oraz załatwianie spraw nie wymagających postępowania,

6. prowadzenie Kancelarii Ogólnej i biura podawczego oraz wydawanie korespondencji w ramach

    doręczenia zastępczego.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 24.09.2013
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 12883 wizyt