Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Data publikacji 11.02.2011

symbol NW

 

Biuro Nadzoru Właścicielskiego

Kierownik Biura - Justyna Wdowiak

ul. Kilińskiego 30

pok. 101, tel. (48) 36 20 893

e-mail: rgg@umradom.pl

 

ul. Żeromskiego 53 

pok. 148, tel. (48) 36 20 389

pok. 149, tel. (48) 36 20 391

fax: (48) 36 20 388

 

 

Do zadań Biura należy:

1. nadzór właścicielski z zachowaniem przepisów ksh nad jednoosobowymi spółkami Gminy Miasta

Radomia i spółkami z większościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakładowym,

2. współpraca ze spółkami z mniejszościowym udziałem Gminy Miasta Radomia w kapitale zakładowym,

3. nadzór nad bezpieczeństwem energetycznym Gminy Miasta Radomia, a w szczególności monitorowanie

bezpieczeństwa energetycznego w zaopatrzeniu mieszkańców w ciepło,

4. nadzór nad realizacją przez Wodociągi Miejskie Sp. z o. o. w Radomiu zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz utrzymania kanalizacji deszczowej i cieków

wodnych,

5. ewidencja i nadzór nad środkami trwałymi Gminy Miasta Radomia stanowiącymi infrastrukturę

techniczną podziemną w szczególności sieci komunalne oraz urządzenia wodne, wodociągowo-kanalizacyjne i hydrofornie,

6. nadzór nad realizacją przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Radomiu Spółka z.o.o.

transportu osób niepełnosprawnych.

 

 

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 07.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 7767 wizyt