Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Data publikacji 11.02.2011

symbol DzG

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

 

symbol DzG

 

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Kierownik: Ewa Ćwiek

26-600 Radom,  ul. Jana Kilińskiego 30

pok. 117, tel. fax. (48) 36-20-625

pok. 118, tel. (48) 36-20-460, (48) 36-20-468

pok. 123, tel. (48) 36-20-503

Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień transportowych

Inspektor koordynator: Wojciech Baran

26-600 Radom,  ul. Stefana Żeromskiego 53

pok. 359, tel. (48) 36-20-312, (48) 36-20-461

e-mail: edg@umradom.pl

Do zadań Biura należy:

1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

2. wydawanie zaświadczeń z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Radomia,

3. wykonywanie czynności związanych z aktualizacją informacji dla Elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK),

4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, orzekaniem o wygaśnięciu oraz cofaniem zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

5. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, zmianą, zawieszeniem, wygaśnięciem lub cofnięciem licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie m. Radomia,

6. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, zmianą, zawieszeniem, wygaśnięciem lub cofnięciem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,

7. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, zmianą, zawieszeniem, wygaśnięciem lub cofnięciem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

8. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, zmianą, zawieszeniem, wygaśnięciem lub cofnięciem zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

9. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, zmianą, zawieszeniem, wygaśnięciem lub cofnięciem zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

11. nadzór merytoryczny nad Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w zakresie publicznego transportu drogowego.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 07.04.2017
Rejestr zmian
Autor: Ewa Ćwiek

Osoba publikująca: Piotr Bałenkowski
Biuro Działalności Gospodarczej

Statystyka strony: 12510 wizyt