Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Data publikacji 11.02.2011

symbol DzG

 

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

kierownik Ewa Ćwiek

26-600 Radom,  ul. Jana Kilińskiego 30

pok. 117, tel. fax. (48) 36-20-625

pok. 118, tel. (48) 36-20-460, (48) 36-20-468

pok. 123, tel. (48) 36-20-503

26-600 Radom,  ul. Stefana Żeromskiego 53

pok. 250, tel. (48) 36-20-312, (48) 36-20-461

e-mail: edg@umradom.pl

 

 

Do zadań Biura należy:

1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

2. wydawanie zaświadczeń z archiwalnej ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta Radomia,

3. wykonywanie czynności związanych z aktualizacją informacji dla Elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK),

4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, orzekaniem o wygaśnięciu oraz cofaniem zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych,

5. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, orzekaniem o zmianie, zawieszeniu, wygaśnięciu lub cofaniu licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką,

6. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, orzekaniem o zmianie, zawieszeniu, wygaśnięciu lub cofaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy,

7. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, orzekaniem o zmianie, zawieszeniu, wygaśnięciu lub cofaniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób,

8. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, orzekaniem o zmianie, zawieszeniu, wygaśnięciu lub cofaniu zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

9. prowadzenie spraw związanych z udzieleniem, orzekaniem o zmianie, zawieszeniu, wygaśnięciu lub cofaniu zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym,

10. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

11. nadzór merytoryczny nad Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji w zakresie publicznego transportu drogowego.

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 19.09.2013
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 11274 wizyt