Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Data publikacji 11.02.2011

symbol DzG

Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

Kierownik: Ewa Ćwiek

ul. Jana Kilińskiego 30

pok. 117, tel. fax. (48) 36-20-625

pok. 118, tel. (48) 36-20-460, (48) 36-20-468

pok. 123, tel. (48) 36-20-503

e-mail: edg@umradom.pl

załatw sprawę

 

Wieloosobowe stanowisko ds. uprawnień transportowych

Inspektor koordynator: Wojciech Baran

ul. Stefana Żeromskiego 53

pok. 359, tel. (48) 36-20-312, (48) 36-20-461

e-mail: edg@umradom.pl

załatw sprawę

 

Do zadań Biura należy:

1. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej (CEIDG),

2. wydawanie zaświadczeń z archiwalnej Ewidencji działalności gospodarczej Prezydenta Miasta

Radomia,

3. wykonywanie czynności związanych z aktualizacją informacji dla Elektronicznego Punktu Kontaktowego

(ePK),

4. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem, orzekaniem o wygaśnięciu oraz cofaniem zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

5. wydawanie licencji i zezwoleń na wykonanie transportu drogowego oraz nadzór i kontrola

w tym zakresie,

6. wydawanie zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne,

7. nadzór merytoryczny nad MZDiK w zakresie publicznego transportu drogowego

Data publikacji 11.02.2011

Data modyfikacji 08.12.2017
Rejestr zmian
Autor : Ewa Ćwiek

Osoba publikująca: Piotr Bałenkowski
Biuro Działalności Gospodarczej

Statystyka strony: 15527 wizyt