Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej

Data publikacji 18.09.2018

symbol GIS

 

Biuro ds. Systemu Informacji Przestrzennej

Symbol GIS

kierownik Ludwika Seliga
pok. 298, 298a
tel. 48 36 20 218

 

Do zadań Biura należy:

1. Digitalizacja danych dotyczących nieruchomości publicznych,

2. Zarządzanie zasobem informacji w ramach posiadanych systemów informatycznych,

3. Bieżące prowadzenie cyfrowego zasobu informacji,

4. Opracowywanie danych niezbędnych do tworzenia Systemu Informacji Przestrzennej,

5. Wprowadzanie i weryfikacja danych wejściowych,

6. Zarządzanie i przetwarzanie w obrębie baz danych,

7. Przygotowywanie prezentacji graficznej i tekstowej danych,

8. Udostępnianie danych za pośrednictwem GIS,

9. Opracowywanie dokumentacji i rozpatrywanie wniosków o nabycie prawa własności w

drodze zasiedzenia,

10. Opracowywanie dokumentacji w postępowaniu przed Komisją Regulacyjną do Spraw

Gmin Wyznaniowych Żydowskich,

11. Opracowywanie dokumentacji w postępowaniu przed Komisją Regulacyjną do Spraw

Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego,

12. Opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa

w trybie dekretu z dnia 8 marca 1946 roku o majątkach opuszczonych i poniemieckich,

13. Opracowywanie dokumentacji o nabycie prawa własności na rzecz Skarbu Państwa

w trybie przepisów Kodeksu Napoleona.

Data publikacji 18.09.2018

Data modyfikacji 01.10.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 365 wizyt