Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez Unię Europejską

Data publikacji 05.01.2015

Symbol SIP

Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez Unię Europejską

kierownik Mariusz Krawczyk

ul. Żeromskiego 53

pok. 281, tel. (048) 36 20 680

sip@umradom.pl

 

Do zadań biura należy:

1. koordynowanie funkcjonowania ZSZO w szkołach i Wydziale Edukacji oraz administrowanie,

modyfikacja i rozbudowywanie systemu,

2. realizacja zadań z zakresu projektowania, programowania i wdrażania wszystkich

modułów/programów ZSZO w celu usprawnienia pracy Wydziału Edukacji i jednostek

oświatowych,

3. nadzór i kontrola nad realizowaniem założeń projektu w szkołach i placówkach oświatowych

(wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu),

4. opracowywanie analiz statystycznych i prognoz z wykorzystaniem narzędzi w ZSZO,

5. modyfikacja i rozbudowa portalu „oświatawradomiu”,

6. przygotowanie naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

7. organizowanie szkoleń informatycznych z zakresu stosowanych aplikacji,

8. ewaluacja i promocja projektu ZSZO przy współpracy z Wydziałem Edukacji jako jednostką

wdrażającą,

9. realizacja projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską,

10. współpraca z odpowiednimi wydziałami urzędu w zakresie poprawnej realizacji projektów

oświatowych.

Data publikacji 05.01.2015

Data modyfikacji 29.11.2018
Rejestr zmian
Autor : Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 4403 wizyt