Biuro ds. Systemów i Projektów Oświatowych Współfinansowanych przez Unię Europejską

Data publikacji 05.01.2015

Biuro ds. systemów i projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską

Symbol SIP

kierownik Mariusz Krawczyk

ul. Żeromskiego 53

pok. 52, tel. (048) 36 20 680

zszo@umradom.pl

 

Do zadań biura należy:

1. koordynowanie funkcjonowania ZSZO w szkołach i Wydziale Edukacji oraz administrowanie, modyfikacja i rozbudowywanie systemu,

2. realizacja zadań z zakresu projektowania, programowania i wdrażania wszystkich modułów/programów ZSZO w celu usprawnienia pracy Wydziału Edukacji i jednostek oświatowych,

3. nadzór i kontrola nad realizowaniem założeń projektu w szkołach i placówkach oświatowych (wskaźniki produktu, wskaźniki rezultatu),

4. opracowywanie analiz statystycznych i prognoz z wykorzystaniem narzędzi w ZSZO,

5. modyfikacja i rozbudowa portalu „oświatawradomiu”,

6. przygotowanie naboru elektronicznego do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych,

7. organizowanie szkoleń informatycznych z zakresu stosowanych aplikacji,

8. ewaluacja i promocja projektu ZSZO przy współpracy z Wydziałem Edukacji jako jednostką wdrażającą,

9. realizacja projektów oświatowych współfinansowanych przez Unię Europejską,

10. współpraca z odpowiednimi wydziałami urzędu w zakresie poprawnej realizacji projektów oświatowych”. 

 

Data publikacji 05.01.2015

Data modyfikacji 19.04.2017
Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 2967 wizyt