Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Data publikacji 07.12.2017

Symbol ABI

 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji - Inspektor BTI

Mateusz Szczypior 

ul. Stefana Żeromskiego 53 pok. 52 B

tel. (048) 36 20 837

abi@umradom.pl

 

Do zadań Administratora należy:

1. udzielanie wskazówek i pomocy komórkom organizacyjnym Urzędu w zakresie stosowania

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych

2. informowanie komórek organizacyjnych o uchybieniach w ich działalności w zakresie

przetwarzania danych osobowych i tworzenia zbiorów

3. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych

osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;

4. nadzorowanie opracowania i aktualizowania polityki bezpieczeństwa – dokumentacji opisującej

sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające

ochronę przetwarzania danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych

ochroną w Urzędzie Miejskim w Radomiu;

5. nadzór i kontrola nad realizacją i stosowaniem polityki bezpieczeństwa oraz zabezpieczeniem

danych osobowych przetwarzanych zarówno tradycyjnie jak i danych przetwarzanych

w systemach informatycznych;

6. zapewnienie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych

z przepisami o ochronie danych osobowych;

7. prowadzenie rejestru zbiorowych danych przetwarzanych przez administratora danych;

8. opracowywanie i aktualizowanie instrukcji określającej sposób zarządzania systemami

informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych;

9. nadzór i kontrola nad realizacją zapisów instrukcji;

10. identyfikacja i analiza zagrożeń ujawnienia danych oraz opracowywanie sposobów ochrony

danych osobowych;

11. szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych.

 

 

 

Data publikacji 07.12.2017

Rejestr zmian
Autor: Ryszarda Kitowska

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 341 wizyt