Urząd Miejski w Radomiu

 

Pracownicza Kasa  Zapomogowo – Pożyczkowa                   

przy Urzędzie Miejskim w Radomiu

26-600 Radom ul. Jana Kilińskiego 30

tel. 48 36-20-626, 48 36-20-749

Konto Bankowe Nr 63 1240 3259 1111 0000 2989 2985

 

 

Organy PKZ-P

-  Walne Zebranie Członków P.K.Z.-P

- Zarząd P.K.Z.-P

- Komisja Rewizyjna P.K.Z.-P

 

Zarząd PKZ-P:

Przewodniczący                       -           Lech Zawisza                         (Wydział Inwestycji)

Z-ca Przewodniczącego         -          Jan Gniadek                (Biuro Administracyjno-Gospodarcze)

Sekretarz                                   -          Maria Adamska           (Wydział Budżetu i Podatków)

Członkowie:                              -          Czesław Pietrzyk       (Wydział Architektury)     

                                                     -         Paweł Kępka              (Straż Miejska)

Komisja Rewizyjna PKZ-P:

Przewodnicząca                -           Beata Morawska        (Wydział Księgowości Urzędu)

Członkowie:                        -           Ewa Szokalska          (Wydział Budżetu i Podatków)

                                              -           Robert Nowak           (Biuro Administracyjno-Gospodarcze)

                                             -           Paweł Szczepanowski  (Zakład Usług Komunalnych)

 

 

Pracownicy PKZ-P:

-     Sprawy pracownicze       - Monika Siara (Biuro Kadr i Szkoleń pok.104, tel. 36-20-749 )

-     Księgowa                          - Anna Badowska (Wydział Księgowości Urzędu pok. 328,tel. 36-20-626)

 

 

Informacje ogólne:

 

- Składanie wniosków o przyznanie pożyczki na dany miesiąc oraz innych wniosków i pism u pani Ewy Garbacz w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Kilińskiego 30, pok. 104 lub u pani Anny Badowskiej pok. 328;

- Rozpatrywanie wniosków           - raz w miesiącu ok. 5 dnia każdego miesiąca;

- Przelew środków na konto          - w ciągu 7 dni po posiedzeniu zarządu;

- Max. wysokość pożyczki               - 3 x wkłady + wynagrodzenie brutto;

- Pożyczka do 20.000 zł.                 - spłata w max. 30 ratach miesięcznych;

- Pożyczka powyżej 20.000 zł.       - spłata w max. 18 ratach miesięcznych;

- Wycofanie wkładów                     - po osiągnięciu stanu wkładów w wysokości co najmniej 150% miesięcznego wynagrodzenia brutto możliwe jest wycofanie 50% stanu wkładów

Metadane

Data publikacji : 24.03.2011
Data modyfikacji : 07.06.2019
Obowiązuje od : 25.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Gniadek
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta
Osoba modyfikująca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry