Kasa

Data publikacji 08.01.2011

 

Urząd Miejski, ul. Jana Kilińskiego 30, pok. 335 (III p.) 

Czynna codziennie:
(dni robocze) w godz. 7.45 – 14.00 z przerwą w godz. 11.00 – 11.20
UWAGA: 31 grudnia 2015 r. czynna do godz. 10.00.

Przyjmuje opłaty skarbowe oraz wpłaty niepodatkowych należności budżetowych, tj. z tytułów innych niż podatki i opłaty lokalne 

Informacje telefoniczne u kasjera – tel. (048) 362 05 13 
 
 
 
 
 
Data publikacji 08.01.2011

Data modyfikacji 29.12.2015
Rejestr zmian
Autor: Rafał Kościuk

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Biuro Teleinformatyczne

Statystyka strony: 10517 wizyt