Dane teleadresowe

Data publikacji 08.01.2011

ul. Kilińskiego 30

 

W budynku przy ul. Jana Kilińskiego 30 (siedziba główna) mieszczą się: 

 

sekretariat i gabinet Prezydenta Miasta Radosława Witkowskiego 
pok. 100; tel. (48) 362 32 26; fax 362 67 53; 
e-mail: prezydent@umradom.pl

sekretariat i gabinet wiceprezydenta Konrada Frysztaka
pok. 101; tel. (48) 362 22 40; 36 20 815; 36 20 534; 36 20 722; fax 363 40 13
e-mail: k.frysztak@umradom.pl
 

sekretariat i gabinet wiceprezydenta Jerzego Zawodnika  
pok. 126; tel. (48) 362 68 70; 36 20 731; fax 36 20 200
e-mail: j.zawodnik@umradom.pl 
 

sekretariat i gabinet Sekretarza Miasta 
pok. 101; tel. (48) 36 00 192; 36 20 203; fax 36 28 909
e-mail: sekretarz@umradom.pl
 

sekretariat i gabinet Skarbnika Miasta Sławomira Szlachetki
pok.322; tel. (48) 36 20 442; 
e-mail: sekretariatbp@umradom.pl 

 

 

Biuro Obsługi Mieszkańca

parter, pok. 19, 
kierownik Marcin Sekuła
tel. (48) 36 20 181
tel. (48) 36 20 182
tel. (48) 36 20 417
tel. (48) 36 20 419
tel. (48) 36 20 424
tel. (48) 36 20 428
tel. (48) 36 20 429 
e-mail: bom@umradom.pl 

 

Kancelaria Prezydenta

p.o. dyrektora Mateusz Tyczyński
pok. 125, 
tel. (48) 36 20 934 
e-mail: kancelaria@umradom.pl

 

Biuro Prawne (obsługa wyłącznie Urzędu Miejskiego)
dyrektor Maria Ozimek
tel. (48) 362 05 14 
e-mail: biuroprawne@umradom.pl

 

Biuro Kadr i Szkoleń
kierownik Małgorzata Pochylska, 
pok. 111, 112, 104
tel. (48) 36 20 220, 
tel. (48) 36 20 744
tel. (48) 36 20 749
e-mail: kadry@umradom.pl


Biuro Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
kierownik Ewa Ćwiek,
pok. 117, tel. (48) 36 20 625, 
pok. 118,  tel. (48) 36 20 460, (48) 36 20 468
pok. 123, tel. (48) 36 20 503, 
e-mail: edg@umradom.pl

 

Biuro Administracyjno-Gospodarcze
kierownik Barbara Ważyńska, 
pok. 106, tel. (48) 36 20 733,
pok. 103, 105, 107, 110,
tel. (48) 36 20 632, 
tel. (48) 36 20 678, 
tel. (48) 36 20 679,
tel. (48) 36 20 743, 
tel. (48) 36 20 748, 
tel. (48) 36 20 747, 
tel. (48) 36 20 212 
e-mail: bag@umradom.pl

 

Archiwum UM
pok. 109,
tel. (48) 362 06 78

 

Wydział Budżetu i Podatków, 

dyrektor Tadeusz Murawski,
zastępca Grażyna Iwańska, 
sekretariat pok. 322 tel. (48) 36 20 442, fax 36 20 447
e-mail: sekretariatbp@umradom.pl 

Referat Kontroli Podatkowej
pok. 254, tel. (48) 36 20 327

Referat Planowania i Realizacji Budżetu
pok. 319, tel. (48) 36 20 423

Referat Księgowości Organu Gminy i Funduszy Pomocowych
pok. 323, tel. (48) 36 20 926

Referat Wymiaru Podatków od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego
pok. 30, tel. (48) 36 20 756 

Referat Księgowości Podatku od Nieruchomości, Rolnego i Leśnego
pok. 6, tel. (48) 36 20 345

Referat Opłaty Skarbowej i Podatku od Środków Transportowych
pok. 252, tel. (48) 36 20 215

Referat Realizacji Budżetu Oświaty
pok. 307, tel. (48) 36 20 992    

 

Wydział Księgowości Urzędu
dyrektor Zbigniew Skorupa
 pok. 328,  tel. (48) 362 04 90 

Referat Księgowości 
pok. 325, tel. (48) 36 20 226

Referat ds. Niepodatkowych Należności Budżetowych i Funduszy Celowych 
pok. 325, tel. (48) 36 20 226

Referat ds. Rachuby Płac i ZFŚS
pok. 334, tel. (48) 36 20 620
 

 

Wydział Architektury
dyrektor Paweł Rybak 
pok. 224,  tel. (48) 362 02 30, e-mail: architektura@umradom.pl

Referat Architektury i Urbanistyki „Południe” 
pok. 222, tel. (48) 36 20 805

Referat Architektury i Urbanistyki „Północ”
pok. 222, tel. (48) 36 20 805
 

 

Wydział  Geodezji

sekretariat – tel (48) 36-20-714

Dyrektor – Geodeta Miejski

Bożena Mazur pok.337A tel. (48) 36 20 652

e-mail: geodezja@umradom.pl
fax (48) 36-20-621

 

Referat ds. Obsługi Nieruchomości:

Kierownik Anna Puton  pok.317A tel. (48) 36 20 567

pok. 317 tel. (48) 36 20 764

pok. 338 tel. (48) 36 20 320

 

Referat Ewidencji Gruntów:

Kierownik Małgorzata Dębowska pok. 26 tel. (48) 36 20 622

pok.  22  tel.(48) 36 20 243

pok.  23  tel.(48) 36 20 853

pok.  24  tel.(48) 36 20 568

pok.  25  tel.(48) 36 20 831

pok.  29  tel.(48) 36 20 705

 

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:

Kierownik Anna Celej pok. 38 tel. (48) 36 20 765

pok. 40 tel.   (48) 36 20 523

pok. 39 tel.   (48) 36 20 654

pok. 41 tel.   (48) 36 20 565

pok. 42 tel.   (48) 36 20 420

pok. 37 tel.   (48) 36 20 548

pok. 37a tel. (48) 36 20 549

 

Pracownia Mapy Numerycznej:

Kierownik Włodzimierz Kuniński pok. 44 tel.   (48) 36 20 452

pok. 44 tel.   (48) 36 20 543

pok. 43 tel.   (48) 36 20 712 

 

 

Wydział Zarządzania Nieruchomościami
dyrektor Małgorzata Pracka
 pok. 209, tel. (48) 362 09 80, e-mail: wzn@umradom.pl

Referat Regulacji Stanów Prawnych
pok. 208, tel. (48) 36 20 825

Referat Zwrotów i Wywłaszczeń
pok.210, tel. (48) 36 20 790

Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
pok. 207, tel. (48) 36 20 825

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Lokalowej
dyrektor Mieczysław Markowski

ul. Kilińskiego 30, pok. 213
tel 48 36 20 698
e-mail: gkl@umradom.pl

 

Wydział Inwestycji
dyrektor Eugeniusz Kaczmarek
 pok. 242, tel. (48) 362 04 71, e-mail: inwest@umradom.pl

Referat Inwestycji Ogólnokomunalnych
pok. 240, tel. (48) 36 20 963

Referat Inwestycji Oświatowo-Kulturalnych
pok. 239, tel. (48) 36 20 501

Referat ds. zamówień publicznych i rozliczeń projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych
pok. 217, tel. (48) 36 20 448

 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
dyrektor Grażyna Krugły 
pok. 310,  tel. (48) 362 06 71, e-mail: srodowisko@umradom.pl

Referat Zieleni, Rolnictwa i Edukacji Ekologicznej
pok. 311, tel. (48) 36 20 672

Referat Oddziaływań Środowiskowych, Gospodarki Wodnej i Ściekowej
pok. 311, tel. (48) 36 20 672

Referat Przeciwdziałania Zagrożeniom Środowiska
pok. 311, tel. (48) 36 20 672

 

Wydział Komunikacji
dyrektor Małgorzata Malmon
pok. 2,  tel. (48) 362 05 18, e-mail: komunikacja@umradom.pl

Sekretariat: Justyna Osowska 
pok. 2,  tel. (48) 36 20 517,  fax. (48) 36 20 517


Referat Rejestracji Pojazdów

Kierownik Referatu: Dariusz Walasek

pok. 13, tel. (48) 36 20 342

faks: (48) 36 20 517, e-mail: rejestracjapojazdow@umradom.pl

- rejestracja pojazdów: pok. 15, tel. (48) 36 20 394, (48) 36 20 481, (48) 36 20 347

- odbiór stałego dowodu rejestracyjnego: pok. 14, tel. (48) 36 20 373

- wyrejestrowania, zmiany: pok. 37, tel. (48) 36 20 352

 

Referat Praw Jazdy

Kierownik Referatu: Grażyna Sobczak

pok. 10, tel. (48) 36 20 262 

faks: (48) 36 20 517, e-mail: prawajazdy@umradom.pl

- wydawanie praw jazdy: pok. 19, tel.  (48) 36 20 472

- zatrzymane prawa jazdy: pok. 8, tel. (48) 36 20 207

  

Wydział Funduszy Unijnych i Strategii
dyrektor Robert Pasiński
pok. 309, tel. (48) 36 20 631, 
e-mail: projekty@umradom.pl
 

Geolog Miejski
Elżbieta Wieczorek,
pok. 313, 
tel. (48) 36 20 690

Data publikacji 08.01.2011

Data modyfikacji 02.10.2017
Rejestr zmian
Autor: Rafał Kościuk

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Wydział Teleinformatyczny

Statystyka strony: 30107 wizyt