Obwieszczenia

OŚR.6131.81.2017.AP
Data publikacji 09.10.2017

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o zawieszeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek z dnia 20 kwietnia 2017 r. Zarządu Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości o numerze ewidencyjnym 205/97 położonej w Radomiu przy ul. ks. Ignacego Skorupki 5

Załączniki

Data publikacji 09.10.2017

Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Pietraszewska

Osoba publikująca: Bernadeta Siek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 265 wizyt