Obwieszczenia

OŚR.6131.64.2017.JS
Data publikacji 03.04.2017

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz o miejscu i terminie oględzin w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu nieruchomości o nr ew. 180/33 położonej w Radomiu przy ulicy Wośnickiej 34A

Załączniki

Data publikacji 03.04.2017

Rejestr zmian
Autor : Małgorzata Pietraszewska

Osoba publikująca: Bernadeta Siek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 267 wizyt