Zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnoprawnego

WA.ZUZ.4.421.3.134.2018.MG
Data publikacji 22.11.2018

Obwieszczenie Dyrektora Zlewni w Radomiu o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych tj. odcinka drogi gminnej łączącej ul. Podhalańską z Garbarską

Data publikacji 22.11.2018

Rejestr zmian
Autor : Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu

Osoba publikująca: Mariusz Młynek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 135 wizyt