Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/plany-i-programy/plan-gospodarki-niskoem/32038,Plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-miasta-Radomia.html
2020-12-04, 11:24

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Radomia

Metadane

Data publikacji : 28.09.2015
Data modyfikacji : 01.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bernadeta Siek
Osoba udostępniająca informację:
Bernadeta Siek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Stobieniecka-Nitek

Opcje strony