Urząd Miejski w Radomiu

Informacja o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o decyzji środowiskowej dla PTK Centertel - Budowa stacji bazowej OLINICE 9780/8841 Radom ul. Wyścigowa

Radom, dnia  30 czerwca 2008 r.

OŚR.III.DK. 7691 –6/08

 

 

Informacja 

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

 

 

            Zgodnie z art. 32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)  informuję, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel (kod stacji 9780/8841 „OLINICE”) na terenie działki nr ew. 181/20 przy
 ul. Wyścigowej 19 w Radomiu.

Decyzja wydana została dla  inwestora PTK Centertel Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie przy ul. Skierniewickiej 10A.

W związku z powyższym zainteresowani mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego
w Radomiu ul. Kilińskiego 30, pokój 315 w  godzinach od 800 do 1600
w poniedziałki i od 7 30 do 15 30 we wtorki, środy, czwartki i piątki.

                       

 

Informację opublikowano poprzez:

Wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30

Umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu  www.bip.radom.plw dziale środowisko  – inwestycje wpływające na środowisko

 

/-/ Z up. Prezydenta Miasta dyrektor wydziału Grażyna Krugły

Metadane

Data publikacji : 30.06.2008
Data modyfikacji : 30.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Krugły
Osoba udostępniająca informację:
Anna Latusek

Opcje strony

do góry