Urząd Miejski w Radomiu

Zawiadomienie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia: budowa ul. Łącznej i ul. Głuchej w Radomiu

 

                                                                                                    Radom, dnia  26 czerwca 2008 r.

OŚR.III.DK.7691 –34/08

 

 

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Radomia

o wszczęciu postępowania

 

 

          Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z  2000 r. Nr 98,  poz.1071 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 24.06.2008 r. na wniosek Andrzeja Piekarskiego pełnomocnika Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji z siedzibą w Radomiu przy ul. Traugutta 30/30a  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Łącznej    i ulicy Głuchej w Radomiu jako ciągu pieszo-jezdnego na odcinku  od ulicy Gajowej do ulicy Czarnej  wraz  z infrastrukturą techniczną.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających     z art.10 K.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa  Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30,       pokój  nr 315 w godzinach od 8oo do 16oo w poniedziałki i od 730  do 1530   we wtorki, środy, czwartki  i piątki.

            W związku z tym, że liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art.46a ust.5  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm.) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez:

·          wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,

·          umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.pl w dziale środowisko – inwestycje wpływające na środowisko.

 

 

 

/-/ Z up. Prezydenta Miasta dyrektor wydziału Grażyna Krugły

 

Metadane

Data publikacji : 27.06.2008
Data modyfikacji : 27.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry