Urząd Miejski w Radomiu

Obwieszczenie - zawiadomienie o wystąpieniu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o opinię (dot. ul. Łącznej i Głuchej)

Radom, dnia 26 czerwca 2008 r.

OŚR.III.DK 7691- 34/08

 

 

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Radomia

 

 

 

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późn. zm.), w związku  art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn. zm) Prezydent Miasta Radomia zawiadamia, że wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu o opinię w sprawie konieczności sporządzenia raportu    o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia jego ewentualnego zakresu dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Łącznej i ulicy Głuchej w Radomiu jako ciągu pieszo-jezdnego na odcinku  od ulicy Gajowej do ulicy Czarnej  wraz  z infrastrukturą techniczną.

 Postępowanie w powyższej sprawie toczy się na wniosek z dnia 24.06.2008 r.  Andrzeja Piekarskiego pełnomocnika Miejskiego Zarządu Dróg     i Komunikacji z siedzibą w Radomiu przy ul. Traugutta 30/30a. 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja opublikowana poprzez:

wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30,

umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomiu www.bip.radom.plw dziale środowisko – inwestycje wpływające na środowisko.

 

 

            /-/Z up. Prezydenta Miasta dyrektor wydziału Grażyna Krugły

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 27.06.2008
Data modyfikacji : 27.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Krugły, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska

Opcje strony

do góry