Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/inwestycje-wplywajace-n/46694,Obwieszczenie-dot-wydania-postanowienia-dla-przedsiewziecia-polegajacego-na-budo.html
2020-02-20, 09:14

Obwieszczenie dot. wydania postanowienia dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno-magazynowej z częściami biurowo-socjalnymi oraz dróg wewnętrznych i parkingów na działce o nr 166 przy ul. Marii Fołtyn w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 06.08.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Majcher
Osoba udostępniająca informację:
Anna Latusek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony