Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/inwestycje-wplywajace-n/45366,Informacja-o-postepowaniu-z-udzialem-spoleczenstwa-w-sprawie-zmiany-decyzji-o-sr.html
2020-07-14, 22:07

Informacja o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3.12.2015r. znak: OŚR.III.6220.39.2015.AL przedsięwzięcia polegajaćego na budowie fermy drobiu przy ul. Energetyków

Metadane

Data publikacji : 07.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Majcher
Osoba udostępniająca informację:
Anna Latusek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony