Inwestycje wpływające na środowisko

OŚR.6220.68.2018.AL
Data publikacji 07.05.2019

Informacja o postępowaniu z udziałem społeczeństwa w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 3.12.2015r. znak: OŚR.III.6220.39.2015.AL przedsięwzięcia polegajaćego na budowie fermy drobiu przy ul. Energetyków

Załączniki

Data publikacji 07.05.2019

Rejestr zmian
Autor : Zbigniew Majcher

Osoba publikująca: Anna Latusek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 33 wizyt