Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/inwestycje-wplywajace-n/45344,Obwieszczenie-o-wydaniu-postanowienia-stwierdzajacego-brak-potrzeby-przeprowadze.html
2021-02-26, 08:32

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego LNG wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Samorządowej w Radomiu

Metadane

Data publikacji : 02.05.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Majcher
Osoba udostępniająca informację:
Anna Latusek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony