Inwestycje wpływające na środowisko

OŚR.6220.68.2018.AL
Data publikacji 05.04.2019

Obwieszczenie dot. przedłużenia terminu w sprawie zmiany decyzji z dnia 3 grudnia 2015r. znak: OŚR.III.6220.39.2015.AL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 5/11 w Radomiu

Załączniki

Data publikacji 05.04.2019

Rejestr zmian
Autor : Zbigniew Majcher

Osoba publikująca: Anna Latusek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 42 wizyt