Inwestycje wpływające na środowisko

OŚR.6220.63.2018.AL
Data publikacji 27.03.2019

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia ooś przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie hali produkcyjno-magazynowej o mieszalnię kosmetycznych wyrobów płynnych, wraz ze zmianą sposobu użytkowania dotychczasowej mieszalni na pomieszczenia laboratoriów i pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz socjalne na działkach o nr ewid. 158/2, 111/14, 111/5 położonych w Radomiu przy ul. Wielkopolskiej 3

Załączniki

Data publikacji 27.03.2019

Rejestr zmian
Autor : Grażyna Krugły

Osoba publikująca: Anna Latusek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 40 wizyt