Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/srodowisko/inwestycje-wplywajace-n/43779,Informacja-o-wydaniu-decyzji-o-srodowiskowych-uwarunkowaniach-dla-przedsiewzieci.html
2020-08-07, 03:11

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rozlewni gazu propan-butan, na terenie działki o nr ewid. 40/3 położonej w Radomiu przy ul. Chorzowskiej.

Metadane

Data publikacji : 02.01.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Majcher
Osoba udostępniająca informację:
Anna Latusek Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Opcje strony