Informacje o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Uwaga! Wpisz w cudzysłowie, jeśli chcesz wyszukać dokładnie frazę np "342/2010"

 • 24.02.2017
  OŚR.6341.8.2017.AP2

  Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w Radomiu przy ul.Czarnieckiego

  W dniu 31 stycznia 2017 r., na wniosek Pana Mariusza Tyczyńskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzenia do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z projektowanej samoobsługowej myjni samochodowej w Radomiu przy ul. Czarnieckiego (działki nr ewid. 54/2 i 54/4, obręb 0010- Kaptur, arkusz 21).

 • 01.03.2017
  OŚR.6341.4.2017.WR

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji pod nazwą ”Przebudowa drogi powiatowej nr 3548W Iłża- Wólka Gonciarska”.

 • 02.03.2017
  OŚR.6341.7.2017.WR

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  W dniu 31 stycznia 2017 r. na wniosek Mirosława Trzcińskiego - działającego z upoważnienia Tomasza Kutkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego przy al. Wojska Polskiego w Radomiu na wysokości działek nr ewid.: 162/7, 160/4, 924/1.

 • 09.03.2017

  informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego przy al. Wojska Polskiego nr 11

  W dniu 09.03.2017 r. na wniosek TRANSOIL PALIWA Sp. z o.o. w Warszawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o. ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. Wojska Polskiego nr 11

 • 22.03.2017
  OŚR.6341.10.2017.RW

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  dotyczy wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych wylotem kolektora deszczowego „25 CZERWCA” do Potoku Północnego w km 1+748

 • 22.03.2017

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych wylotem kolektora deszczowego „STRUGA” do Potoku Północnego w km 1+580.

 • 22.03.2017
  OŚR.6341.12.2017.RW

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych wylotem kolektora deszczowego „MALCZEWSKIEGO” do Potoku Północnego w km 0+844

 • 22.03.2017
  OŚR.6341.13.2017.RW

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  dot. pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych wylotem kolektora deszczowego „NIEDZIAŁKOWSKIEGO” do Potoku Północnego w km 1+406

 • 22.03.2017

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód powierzchniowych rzeki Kosówki w km 3+895 dla potrzeb istniejących urządzeń wodnych na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

 • 22.03.2017
  OŚR.6341.21.2017.RW

  Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

  dot. wydania pozwolenia wodnoprawnego dla PPHU Celpunkt Żyła Michał w Radomiu, ul. Klwatecka 10 na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych Wodociągów Miejskich w Radomiu Sp. z o.o.

Wybierz Strony