Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

Data publikacji 01.12.2015

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  • Lokalizacja:  Radom ul. W. Witosa 96
  • Prowadzący:   Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe RADKOM Sp. z o.o. ul. W. Witosa 76, 26-600 Radom, tel.: 48 384 76 06 wew. 58, fax 48 384 76 07, e-mail: radkom@radkom.com.pl
  • Godziny otwarcia:  Poniedziałek - piątek  10-18, soboty - 9-18

Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie niżej wymienione odpady powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych położonych na terenie Gminy Miasta Radomia. Odpady dostarczone są własnym transportem lub na koszt własny.

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30:

  1. pisemnie - Urząd Miejski w Radomiu, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom
  2. telefonicznie - nr infolinii 48 36 20 599, 48 36 20 900
  3. elektronicznie na adres e-mail: odpady@umradom.pl
  4. poprzez aplikację mobilną

Nadzór nad PSZOK sprawuje Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 30, 26–600 Radom.

Załączniki

Data publikacji 01.12.2015

Data modyfikacji 17.10.2016
Rejestr zmian
Autor : Aleksandra Stobieniecka-Nitek

Osoba publikująca: Aleksandra Stobieniecka-Nitek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 6300 wizyt