Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Data publikacji 01.12.2015

Na podstawie art. 9tb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w terminie do 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy.

Załączniki

Data publikacji 01.12.2015

Data modyfikacji 28.04.2017
Rejestr zmian
Autor: Aleksandra Stobieniecka-Nitek

Osoba publikująca: Aleksandra Stobieniecka-Nitek
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Statystyka strony: 2139 wizyt