Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/sprawozdania/46091,Informacja-o-opublikowaniu-Raportu-o-Stanie-Miasta-Radomia-za-rok-2018-i-mozliwo.html
2021-01-17, 11:12

Informacja o opublikowaniu Raportu o Stanie Miasta Radomia za rok 2018 i możliwości udziału mieszkańców w debacie dot. niniejszego raportu

Prezydent Miasta Radomia informuje o opublikowaniu Raportu o Stanie Miasta Radomia za rok 2018 w portalu Biuletyn Informacji Publicznej. Dokument jest realizacją obowiązku wynikającego z art. 28aa §2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.

Ponadto informujemy, iż na 24 czerwca 2019 r. przewidywane jest przedstawienie niniejszego raportu na Sesji Zwyczajnej Rady Miejskiej w Radomiu. Mieszkańcy, którzy chcieliby wziąć udział w debacie dotyczącej niniejszego raportu, zobowiązani są spełnić przesłanki zawarte w art. 28aa §2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r.

Metadane

Data publikacji : 04.06.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Rafał Górski
Osoba udostępniająca informację:
Ryszarda Kitowska Kancelaria Prezydenta

Opcje strony