Urząd Miejski w Radomiu

http://bip.radom.pl/ra/sprawozdania/26445,Zalacznik-do-sprawozdania-SG-01-dot-nkladow-na-srodki-trwale.html
2019-10-14, 02:47

Załącznik do sprawozdania SG -01 , dot. nkładów na środki trwałe

Załącznik do sprawozdania SG -01 , dot. nkładów na środki trwałe

Metadane

Data publikacji : 28.02.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miejski w Radomiu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krystyna Kołodziejska
Osoba udostępniająca informację:
Krystyna Kołodziejska Biuro Administracyjno-Gospodarcze

Opcje strony