Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Data publikacji 09.12.2010


Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwać będzie od 1 kwietnia do 30 czerwca

Będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Jego celem jest pozyskanie szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Szczegółowe informacje dotyczące NSP - na stronie Głównego Urzędu Statystycznego>>

Data publikacji 09.12.2010

Data modyfikacji 10.01.2011
Rejestr zmian
Autor : Rafał Kościuk

Osoba publikująca: Rafał Kościuk
Biuro Teleinformatyczne

Statystyka strony: 5096 wizyt