Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Prezydent Miasta Radomia Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Iwa Komór 26.08.2020
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.09.2020 14:27 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia konkursu
Kategoria: Konkursy
24.09.2020 14:27 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
11.09.2020 13:59 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
Załącznik: powołanie Komisji Konkursowej
Kategoria: Konkursy
11.09.2020 13:59 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:25 Iwa Komór
inspektor
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:25 Iwa Komór
inspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:24 Iwa Komór
inspektor
skasowanie
Dokument: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr KZP/ZS/III/17/2020 na wspieranie wykonywania zadania publicznego w 2020r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:24 Iwa Komór
inspektor
skasowanie
Dokument: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert Nr KZP/ZS/III/17/2020 na wspieranie wykonywania zadania publicznego w 2020r. z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miasta Radomia
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:24 Iwa Komór
inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:06 Iwa Komór
inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:05 Iwa Komór
inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wzór sprawozdania
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:05 Iwa Komór
inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wzór umowy
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:05 Iwa Komór
inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wzór oferty
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:05 Iwa Komór
inspektor
modyfikacja
Załącznik: Ogłoszenie
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:05 Iwa Komór
inspektor
modyfikacja
Załącznik: Zarządzenie
Kategoria: Konkursy
26.08.2020 19:02 Iwa Komór
inspektor
publikacja
Kategoria: Konkursy
do góry