Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Radosław Witkowski Prezydent Miasta Radomia Rafał Kościuk 18.11.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
21.05.2020 18:34 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o włączenie obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia
21.05.2020 18:33 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o włączenie obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia (edytowalny)
21.05.2020 18:33 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wyłączenie obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia (edytowalny)
21.05.2020 18:32 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wyłączenie obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia
21.05.2020 18:29 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia (edytowalny)
21.05.2020 18:29 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia
21.05.2020 18:28 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o włączenie obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia (edytowalny)
29.04.2020 10:53 Marzena Kędra
Kierownik Biura
modyfikacja
29.04.2020 10:34 Marzena Kędra
Kierownik Biura
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wyłączenie obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia (edytowalny)
29.04.2020 10:33 Marzena Kędra
Kierownik Biura
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o włączenie obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia (edytowalny)
29.04.2020 10:32 Marzena Kędra
Kierownik Biura
modyfikacja
21.04.2020 11:25 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia
21.04.2020 11:20 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis obiektu do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Radomia (edytowalny)
21.04.2020 11:17 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
19.11.2019 08:13 Marzena Kędra
Kierownik Biura
modyfikacja
18.11.2019 12:49 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
do góry