Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych Piotr Frąk 17.09.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
17.09.2019 14:54 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie 1 części zamówienia
Kategoria: Dostawy
17.09.2019 14:51 Piotr Frąk
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
10.09.2019 15:34 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie 2 – 5 części zamówienia
Kategoria: Dostawy
10.09.2019 15:32 Piotr Frąk
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
09.08.2019 12:26 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Kategoria: Dostawy
09.08.2019 12:25 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Kategoria: Dostawy
09.08.2019 12:24 Piotr Frąk
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
01.08.2019 15:29 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Odp. na zapytania oraz modyfikacja SIWZ
Kategoria: Dostawy
01.08.2019 15:26 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kategoria: Dostawy
01.08.2019 15:26 Piotr Frąk
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
25.07.2019 16:41 Piotr Frąk
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
25.07.2019 16:41 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Dostawy
do góry