Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Cezary Kuc 10.05.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
10.05.2019 12:43 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Bilans ZSAiGZ na dzień 31.12.2018
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:43 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu ZSAiGZ na dzień 31.12.2018
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:42 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Zmiany stanu wartości poczatkowej ZSAiGZ na dzień 31.12.2018
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:42 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Zmiany stanu amortyzacji ZSAiGZ na dzień 31.12.2018.
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:42 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Inne dane ZSAiGZ na dzień 31.12.2018
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:41 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Rachunek Zysków i Strat ZSAiGZ na dzień 31.12.2018
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:40 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Zestawienie zmian w funduszu ZSAiGZ na dzien 31.12.2018
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:40 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Zmiany stanu wartości poczatkowej ZSAiGZ na dzien 31.12.2018
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:39 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Zmiany stanu amortyzacji ZSAiGZ na dzien 31.12.2018.
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:38 Cezary Kuc
modyfikacja
Załącznik: Inne dane ZSAiGZ na dzien 31.12.2018
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:37 Cezary Kuc
modyfikacja
Kategoria: Finanse
10.05.2019 12:36 Cezary Kuc
publikacja
Kategoria: Finanse
do góry