Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Komórka organizacyjna Opublikowane przez Data publikacji
Aneta Ćwiklińska Biuro Zamówień Publicznych Karolina Krawczuk 09.05.2019
Data Redaktor Akcja Zmiana
09.05.2019 14:48 Karolina Krawczuk
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 zamówienia.
Kategoria: Usługi
09.05.2019 14:47 Karolina Krawczuk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
30.04.2019 15:54 Karolina Krawczuk
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 2 zamówienia.
Kategoria: Usługi
30.04.2019 15:53 Karolina Krawczuk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
12.04.2019 15:59 Karolina Krawczuk
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 1 zamówienia.
Kategoria: Usługi
12.04.2019 15:58 Karolina Krawczuk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
28.03.2019 16:18 Karolina Krawczuk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
28.03.2019 16:17 Karolina Krawczuk
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Kategoria: Usługi
28.03.2019 16:14 Karolina Krawczuk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
22.03.2019 15:43 Karolina Krawczuk
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na pytanie Wykonawcy oraz modyfikacja SIWZ
Kategoria: Usługi
22.03.2019 15:42 Karolina Krawczuk
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kategoria: Usługi
22.03.2019 15:41 Karolina Krawczuk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
21.03.2019 15:38 Karolina Krawczuk
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Kategoria: Usługi
21.03.2019 15:37 Karolina Krawczuk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
19.03.2019 15:01 Karolina Krawczuk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
19.03.2019 14:54 Karolina Krawczuk
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na pytanie Wykonawcy
Kategoria: Usługi
19.03.2019 14:53 Karolina Krawczuk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
15.03.2019 14:28 Aneta Grabowska
Inspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
do góry