Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Aneta Ćwiklińska Piotr Frąk 24.11.2016
Data Redaktor Akcja Zmiana
24.11.2016 18:23 Piotr Frąk
modyfikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikiem, tj. oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Kategoria: Usługi
24.11.2016 18:22 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie postępowania
Kategoria: Usługi
24.11.2016 18:22 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
26.10.2016 15:08 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z załącznikiem, tj. oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Kategoria: Usługi
26.10.2016 15:06 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
18.10.2016 15:29 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Zmodyfikowany formularz oferty dla cz.1 zamówienia - edytowalna wersja
Kategoria: Usługi
18.10.2016 15:26 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Kategoria: Usługi
18.10.2016 15:26 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Odpowiedź na zapytania oraz modyfikacja treści SIWZ
Kategoria: Usługi
18.10.2016 15:25 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
14.10.2016 10:19 Piotr Frąk
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy użyczenia sprzętu
Kategoria: Usługi
14.10.2016 10:13 Piotr Frąk
modyfikacja
Kategoria: Usługi
13.10.2016 15:37 Piotr Frąk
publikacja
Kategoria: Usługi
do góry