Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Artur Ślarzyński Emilia Faryna 10.06.2016
Data Redaktor Akcja Zmiana
10.06.2016 15:08 Emilia Faryna
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
10.06.2016 15:04 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze oferty
Kategoria: Usługi
10.06.2016 15:04 Emilia Faryna
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
22.04.2016 15:36 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: Edytowalna wersja formularza ofertowego i oświadczeń
Kategoria: Usługi
22.04.2016 15:35 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: SIWZ
Kategoria: Usługi
22.04.2016 15:35 Emilia Faryna
Inspektor
skasowanie
Dokument: 101314-2016 Przetarg nieogr. na usługę utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla m.Radomia– sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej),z wykorz. danych zgromadzonych w zasobie oraz danych branżowych
Kategoria: Usługi
22.04.2016 15:35 Emilia Faryna
Inspektor
skasowanie
Dokument: 101314-2016 Przetarg nieogr. na usługę utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla m.Radomia– sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej),z wykorz. danych zgromadzonych w zasobie oraz danych branżowych
Kategoria: Usługi
22.04.2016 15:35 Emilia Faryna
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
22.04.2016 14:49 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: Edytowalna wersja formularza ofertowego i oświadczeń
Kategoria: Usługi
22.04.2016 14:44 Emilia Faryna
Inspektor
skasowanie
Dokument: 101314-2016 Przetarg nieogr. na usługę utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla m.Radomia– sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej),z wykorz. danych zgromadzonych w zasobie oraz danych branżowych
Kategoria: Usługi
22.04.2016 14:42 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: SIWZ
Kategoria: Usługi
22.04.2016 14:42 Emilia Faryna
Inspektor
skasowanie
Dokument: 101314-2016 Przetarg nieogr. na usługę utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla m.Radomia– sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej),z wykorz. danych zgromadzonych w zasobie oraz danych branżowych
Kategoria: Usługi
22.04.2016 14:36 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Załącznik: SIWZ
Kategoria: Usługi
22.04.2016 14:36 Emilia Faryna
Inspektor
skasowanie
Dokument: 101314-2016 Przetarg nieogr. na usługę utworzenia bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT dla m.Radomia– sieci kanalizacyjnej (deszczowej, sanitarnej i ogólnospławnej),z wykorz. danych zgromadzonych w zasobie oraz danych branżowych
Kategoria: Usługi
22.04.2016 14:17 Emilia Faryna
Inspektor
publikacja
Kategoria: Usługi
do góry