Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Bernadeta Siek Rafał Kościuk 12.01.2011
Data Redaktor Akcja Zmiana
03.10.2018 09:31 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek
03.10.2018 09:30 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek
03.10.2018 09:30 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
30.05.2018 09:06 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek
30.05.2018 09:05 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek
30.05.2018 09:03 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
28.02.2018 13:06 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
05.09.2017 09:20 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
10.01.2017 10:51 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wniosek
10.01.2017 10:47 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wniosek
10.01.2017 10:46 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Oświadczenie
10.01.2017 10:45 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Oświadczenie
10.01.2017 10:23 Justyna Rychlicka
Inspektor
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
10.01.2017 10:21 Justyna Rychlicka
Inspektor
publikacja
Załącznik: Oświadczenie
10.01.2017 10:20 Justyna Rychlicka
Inspektor
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
10.01.2017 10:20 Justyna Rychlicka
Inspektor
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
10.01.2017 10:17 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
22.11.2016 10:40 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
18.11.2016 15:00 Justyna Rychlicka
Inspektor
modyfikacja
05.01.2016 12:13 Robert Kolasa
modyfikacja
05.01.2016 12:10 Robert Kolasa
modyfikacja
05.01.2016 12:09 Robert Kolasa
publikacja
Załącznik: Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej zadania
05.01.2016 12:08 Robert Kolasa
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
05.01.2016 12:07 Robert Kolasa
modyfikacja
Załącznik: Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej zadania
05.01.2016 12:06 Robert Kolasa
modyfikacja
Załącznik: Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej zadania
05.01.2016 12:06 Robert Kolasa
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
05.01.2016 12:04 Robert Kolasa
modyfikacja
05.01.2016 12:04 Robert Kolasa
publikacja
Załącznik: Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej zadania
05.01.2016 12:03 Robert Kolasa
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
05.01.2016 12:03 Robert Kolasa
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
05.01.2016 12:03 Robert Kolasa
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
05.01.2016 12:03 Robert Kolasa
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
05.01.2016 12:03 Robert Kolasa
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
05.01.2016 12:02 Robert Kolasa
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
05.01.2016 12:00 Robert Kolasa
modyfikacja
05.01.2016 12:00 Robert Kolasa
modyfikacja
18.06.2015 08:48 Bernadeta Siek
Inspektor
modyfikacja
13.01.2015 11:30 Bernadeta Siek
Inspektor
modyfikacja
13.01.2015 11:12 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów które należy dołączyć do wniosku
13.01.2015 11:11 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.01.2015 11:10 Bernadeta Siek
Inspektor
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
13.01.2015 11:10 Bernadeta Siek
Inspektor
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
13.01.2015 11:10 Bernadeta Siek
Inspektor
modyfikacja
13.09.2012 14:23 Bernadeta Siek
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wytyczne do sporządzenia karty informacyjnej przedsiewzięcia
13.09.2012 14:23 Bernadeta Siek
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
13.09.2012 14:20 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do wniosku
13.09.2012 14:19 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
13.09.2012 14:17 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
13.09.2012 14:14 Bernadeta Siek
Inspektor
skasowanie
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
13.09.2012 14:14 Bernadeta Siek
Inspektor
modyfikacja
28.06.2011 11:47 Bernadeta Siek
Inspektor
skasowanie
Załącznik: wniosek pdf
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
28.06.2011 11:46 Bernadeta Siek
Inspektor
skasowanie
Załącznik: wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dokument: Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Kategoria: Ochrona środowiska, rolnictwo
28.06.2011 11:46 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
Załącznik: WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
28.06.2011 11:43 Bernadeta Siek
Inspektor
modyfikacja
26.01.2011 09:42 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
Załącznik: wniosek pdf
26.01.2011 09:41 Bernadeta Siek
Inspektor
publikacja
Załącznik: wniosek dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
12.01.2011 13:07 Rafał Kościuk
Kierownik referatu bezpieczeństwa i utrzymania sieci teleinformatycznej
publikacja
do góry