Urząd Miejski w Radomiu

Aktualnie znajdujesz się na:

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Anna Ostrowska Ryszarda Kitowska 09.10.2018
Data Redaktor Akcja Zmiana
06.02.2020 11:08 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz zaświadczenia dyrektora szkoły/placówki (załącznik do wniosku z pkt.4)
Kategoria: Edukacja
06.02.2020 11:07 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Formularz wniosku o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela lub art. 124 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych
Kategoria: Edukacja
06.02.2020 11:05 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Formularz wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia
Kategoria: Edukacja
06.02.2020 11:03 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Formularz zaświadczenia dyrektora szkoły
Kategoria: Edukacja
06.02.2020 11:03 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Kategoria: Edukacja
06.02.2020 11:02 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:39 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz wniosku o wydanie aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego na podstawie art. 9a ust. 5 ustawy Karta Nauczyciela
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:38 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:38 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz zaświadczenia dyrektora szkoły
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:37 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:35 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:35 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:35 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:35 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:35 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
18.10.2019 12:35 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Kategoria: Edukacja
09.10.2018 12:47 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz zaświadczenia dyrektora szkoły (dla staży zakończonych po 31 sierpnia 2018 r.)
Kategoria: Edukacja
09.10.2018 12:46 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (dla staży zakończonych po 31 sierpnia 2018 r.)
Kategoria: Edukacja
09.10.2018 12:44 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela
Kategoria: Edukacja
09.10.2018 12:37 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz zaświadczenia dyrektora szkoły (dla staży zakończonych przed 1 września 2018 r.)
Kategoria: Edukacja
09.10.2018 12:36 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego (dla staży zakończonych przed 1 września 2018 r.)
Kategoria: Edukacja
09.10.2018 12:33 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
09.10.2018 12:33 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
09.10.2018 12:33 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
09.10.2018 12:33 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Kategoria: Edukacja
30.05.2018 08:24 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 3 - wzór wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego
Kategoria: Edukacja
30.05.2018 08:23 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 2 - wzór zaświadczenia dyrektora szkoły
Kategoria: Edukacja
30.05.2018 08:23 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 1-wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Kategoria: Edukacja
30.05.2018 08:22 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 3 - wzór wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego
Kategoria: Edukacja
30.05.2018 08:21 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 2 - wzór zaświadczenia dyrektora szkoły
Kategoria: Edukacja
30.05.2018 08:20 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 1-wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Kategoria: Edukacja
30.05.2018 08:19 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Kategoria: Edukacja
09.05.2017 11:12 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 3 - wzór wniosku o wydanie nowego aktu nadania stopnia awansu zawodowego
Kategoria: Edukacja
09.05.2017 11:08 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
09.05.2017 11:07 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 3 - wzór wniosku o nadanie nowego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia
Kategoria: Edukacja
09.05.2017 11:06 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 2 - wzór zaświadczenia dyrektora szkoły
Kategoria: Edukacja
09.05.2017 11:05 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 1-wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Kategoria: Edukacja
09.05.2017 11:04 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 12:11 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 4 - oświadczenie do celów rejestracji nauczyciela w systemie informacji oświatowej (SIO
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 12:10 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 3 - wzór wniosku o nadanie nowego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 12:08 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 2 - wzór zaświadczenia dyrektora szkoły
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 12:07 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: załącznik 1-wzór wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 11:55 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 11:54 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 11:54 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 11:54 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 11:52 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 11:52 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 11:52 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 11:52 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
skasowanie
Dokument: Procedura uzyskiwania awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli szkół i placówek
Kategoria: Edukacja
25.05.2015 11:52 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Kategoria: Edukacja
09.01.2015 14:18 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Załącznik 4 -oświadczenie do celów rejestracji nauczyciela w systemie informacji oświatowej (SIO)
Kategoria: Edukacja
09.01.2015 14:17 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - wzór wniosku o nadanie nowego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia.
Kategoria: Edukacja
09.01.2015 14:16 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - wzór zaświadczenia dyrektora szkoły.
Kategoria: Edukacja
09.01.2015 14:16 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Załącznik Nr 1 - wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Kategoria: Edukacja
09.01.2015 14:11 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Kategoria: Edukacja
09.01.2015 13:38 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Kategoria: Edukacja
27.05.2013 14:00 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 - wzór wniosku o nadanie nowego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego w związku z uzyskaniem wyższego poziomu wykształcenia.
Kategoria: Edukacja
27.05.2013 14:00 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 2 - wzór zaświadczenia dyrektora szkoły.
Kategoria: Edukacja
27.05.2013 13:58 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Załącznik: Załącznik Nr 1 - wzór wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego.
Kategoria: Edukacja
27.05.2013 13:57 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Kategoria: Edukacja
10.01.2011 11:05 Magdalena Majcher
Starszy Inspektor
publikacja
Kategoria: Edukacja
do góry