Rejestr umów

Data publikacji 11.01.2019

Informacje ogólne

W Elektronicznym Rejestrze Umów znajdują się umowy i zamówienia zawierane przez Urząd Miejski  w Radomiu, jako jednostkę Gminy Miasta Radomia, z wyłączeniem pozostałych obciążeń budżetu Gminy  Miasta Radomia wynikających z innych tytułów, w tym m. in. z:

- przepisów prawa wewnętrznego,

- stypendiów oraz dotacji dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz dotacji dla organizacji pozarządowych,  stowarzyszeń i fundacji, które zostały zamieszczone w innych zakładkach tematycznych Biuletynu Informacji Publicznej,

- postępowań sądowych i egzekucyjnych,

- danych dotyczących sfery prywatnej.

Data publikacji 11.01.2019

Rejestr zmian
Autor :

Osoba publikująca: Ryszarda Kitowska
Kancelaria Prezydenta

Statystyka strony: 2249 wizyt