Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Rejestr zmian

Data Redaktor Akcja Zmiana
20.03.2018, 15:22 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
20.03.2018, 15:22 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
20.03.2018, 14:42 Klaudia Kucharska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
Dział: Usługi
20.03.2018, 14:40 Klaudia Kucharska
Inspektor
modyfikacja
Dział: Usługi
20.03.2018, 14:35 Agnieszka Jurkowska
skasowanie
Dokument: Radny Ryszard Fałek - interpelacja w sprawie przejęcia Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:35 Agnieszka Jurkowska
skasowanie
Dokument: Radny Ryszard Fałek - interpelacja w sprawie przyszłości Portu Lotniczego "RADOM" S.A.
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:35 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:35 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:32 Agnieszka Jurkowska
przeniesienie
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:32 Agnieszka Jurkowska
przeniesienie
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:30 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:30 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:30 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:30 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:19 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Uzupełnienie odpowiedzi
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 14:17 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Załącznik: Park Ruzika I etap - ogłoszenie o rozstrzygnięciu
20.03.2018, 14:16 Beata Piechota
Inspektor
modyfikacja
20.03.2018, 13:50 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Załącznik: Park Obozisko - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
20.03.2018, 13:49 Beata Piechota
Inspektor
modyfikacja
20.03.2018, 12:46 Ewa Garbacz
Inspektor
publikacja
20.03.2018, 11:30 Edward Stelmach
modyfikacja
20.03.2018, 09:12 Małgorzata Wrońska
publikacja
20.03.2018, 08:54 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 08:49 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 08:49 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Dział: Interpelacje
20.03.2018, 08:37 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
20.03.2018, 08:37 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
20.03.2018, 08:37 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
20.03.2018, 08:37 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
20.03.2018, 08:37 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
20.03.2018, 08:37 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja