Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)
Data Redaktor Akcja Zmiana
21.06.2018 12:24 Agata Ruba
modyfikacja
Załącznik: REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PSP 19
Kategoria: Prawo
21.06.2018 12:22 Agata Ruba
modyfikacja
Kategoria: Prawo
21.06.2018 12:22 Agata Ruba
modyfikacja
Kategoria: Prawo
21.06.2018 12:21 Agata Ruba
modyfikacja
Kategoria: Prawo
21.06.2018 12:20 Agata Ruba
skasowanie
Dokument: REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PSP NR 19 W RADOMIU
Kategoria: Prawo
21.06.2018 12:16 Agata Ruba
publikacja
Załącznik: REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PSP 19
Kategoria: Prawo
21.06.2018 12:16 Agata Ruba
modyfikacja
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:43 Marek Mikulski
gł. specjalista
przeniesienie
21.06.2018 11:43 Marek Mikulski
gł. specjalista
przeniesienie
21.06.2018 11:43 Marek Mikulski
gł. specjalista
przeniesienie
21.06.2018 11:43 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Załącznik: PSP Nr 29 siłownia - ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Kategoria: Roboty budowlane
21.06.2018 11:43 Agata Ruba
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Rady Rodziców PSP Nr 19 w Radomiu
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:42 Agata Ruba
modyfikacja
Załącznik: ANEKS NR 1 DO REGULAMINU RADY RODZICÓW PSP NR 19
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:42 Agata Ruba
modyfikacja
Załącznik: Regulamin Rady Rodziców PSP Nr 19 w Radomiu
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:42 Beata Piechota
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Roboty budowlane
21.06.2018 11:40 Agata Ruba
publikacja
Załącznik: Regulamin Rady Rodziców PSP Nr 19 w Radomiu
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:39 Agata Ruba
skasowanie
Dokument: Regulamin Rady Rodziców PSP Nr 19 w Radomiu
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:32 Agata Ruba
publikacja
Załącznik: REGULAMIN RADY RODZICÓW
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:31 Agata Ruba
modyfikacja
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:30 Agata Ruba
modyfikacja
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:23 Agata Ruba
publikacja
Kategoria: Prawo
21.06.2018 11:10 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
21.06.2018 11:08 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
publikacja
Załącznik: Wynik postępowania
21.06.2018 11:08 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
21.06.2018 10:39 Edward Stelmach
skasowanie
Dokument: Wynik naboru na stanowisko inspektora ds BHP
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
21.06.2018 10:39 Edward Stelmach
publikacja
Załącznik: Wynik naboru na stanowisko inspektora ds BHP
21.06.2018 10:35 Edward Stelmach
skasowanie
Dokument: Wynik naboru na stanowisko inspektora ds BHP
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
21.06.2018 10:35 Edward Stelmach
publikacja
Załącznik: Wynik naboru na stanowisko inspektora ds BHP
21.06.2018 10:35 Edward Stelmach
publikacja
Załącznik: Wynik naboru na stanowisko inspektora ds BHP
21.06.2018 10:34 Edward Stelmach
skasowanie
Dokument: Wynik naboru na stanowisko inspektora ds BHP
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
21.06.2018 10:32 Edward Stelmach
modyfikacja
21.06.2018 10:30 Edward Stelmach
publikacja
21.06.2018 10:30 Edward Stelmach
skasowanie
Dokument: Wynik naboru na stanowisko inspektora ds BHP
Kategoria: Ogłoszenia, komunikaty
21.06.2018 10:30 Edward Stelmach
modyfikacja
21.06.2018 10:27 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 10:06 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
21.06.2018 10:06 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Protokoły
21.06.2018 10:06 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Protokoły
21.06.2018 10:06 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Protokoły
21.06.2018 09:40 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
21.06.2018 09:39 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:39 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:37 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:37 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:36 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:34 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:34 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:32 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:31 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:30 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:29 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
21.06.2018 09:28 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
21.06.2018 08:54 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:53 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:52 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:52 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:51 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:51 Małgorzata Gibała
modyfikacja
21.06.2018 08:51 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:51 Małgorzata Gibała
modyfikacja
21.06.2018 08:50 Małgorzata Gibała
modyfikacja
21.06.2018 08:50 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:50 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:49 Małgorzata Gibała
modyfikacja
21.06.2018 08:49 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:48 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:48 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Załącznik: Odpowiedź
Kategoria: Interpelacje
21.06.2018 08:44 Małgorzata Gibała
publikacja
21.06.2018 08:24 Małgorzata Gibała
publikacja
21.06.2018 08:13 Karol Majcher
Podinspektor
modyfikacja
21.06.2018 08:12 Małgorzata Gibała
modyfikacja
Dokument: Przetarg
21.06.2018 08:10 Karol Majcher
Podinspektor
publikacja
21.06.2018 08:09 Justyna Kacprzak
Inspektor
publikacja
21.06.2018 07:49 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Załącznik: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Wydziału Inwestycji - aktualizacja z dn. 21.06.2018 roku
21.06.2018 07:48 Beata Piechota
Inspektor
modyfikacja