Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)

Rejestr zmian

Data Redaktor Akcja Zmiana
26.07.2017, 15:14 Urszula Ginter
modyfikacja
26.07.2017, 15:13 Urszula Ginter
modyfikacja
26.07.2017, 15:12 Urszula Ginter
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku naboru
26.07.2017, 15:08 Urszula Ginter
modyfikacja
26.07.2017, 14:59 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
26.07.2017, 14:59 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
26.07.2017, 14:59 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
26.07.2017, 14:56 Magdalena Majcher
Inspektor
modyfikacja
26.07.2017, 14:53 Magdalena Majcher
Inspektor
modyfikacja
26.07.2017, 14:49 Magdalena Domagała
Inspektor
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie postępowania
Dział: Usługi
26.07.2017, 14:49 Magdalena Domagała
Inspektor
skasowanie
Dokument: 545530-N-2017 Przetarg nieograniczony na usługę wykonania rozgraniczenia nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Olimpijskiej.
Załącznik: -
Dział: Usługi
26.07.2017, 14:49 Magdalena Domagała
Inspektor
publikacja
Załącznik: Rozstrzygnięcie postępowania
Dział: Usługi
26.07.2017, 14:48 Magdalena Domagała
Inspektor
modyfikacja
Dział: Usługi
26.07.2017, 14:10 Piotr Frąk
Inspektor
publikacja
Dział: Dostawy
26.07.2017, 13:51 Angelika Tyburska
publikacja
26.07.2017, 13:49 Klaudia Kucharska
Inspektor
publikacja
Dział: Usługi
26.07.2017, 13:43 Angelika Tyburska
publikacja
26.07.2017, 13:39 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
26.07.2017, 13:37 Angelika Tyburska
publikacja
26.07.2017, 13:34 Magdalena Majcher
Inspektor
modyfikacja
26.07.2017, 13:32 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
26.07.2017, 13:22 Klaudia Kucharska
Inspektor
modyfikacja
Dział: Dostawy
26.07.2017, 13:20 Klaudia Kucharska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Dział: Dostawy
26.07.2017, 13:18 Klaudia Kucharska
Inspektor
modyfikacja
Dział: Dostawy
26.07.2017, 13:05 Rafał Szczepański
Podinspektor
publikacja
26.07.2017, 13:02 Piotr Frąk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Dział: Usługi
26.07.2017, 13:00 Piotr Frąk
Inspektor
modyfikacja
Dział: Usługi
26.07.2017, 12:32 Agnieszka Kotowska
Inspektor
publikacja
Dział: Usługi
26.07.2017, 12:09 Agnieszka Kotowska
Inspektor
publikacja
Dział: Usługi
26.07.2017, 11:54 Małgorzata Gibała
publikacja
Załącznik: -
26.07.2017, 11:53 Małgorzata Gibała
skasowanie
Dokument: Ogłoszenie na prowadzenie gabinetu pielęgniarki
Załącznik: -
Dział: Ogłoszenia, komunikaty
26.07.2017, 11:52 Małgorzata Gibała
modyfikacja
26.07.2017, 11:51 Małgorzata Gibała
publikacja
Załącznik: -
26.07.2017, 11:51 Małgorzata Gibała
publikacja
Załącznik: -
26.07.2017, 11:50 Małgorzata Gibała
skasowanie
Dokument: Ogłoszenie, przetarg
Załącznik: -
Dział: Ogłoszenia, komunikaty
26.07.2017, 11:50 Małgorzata Gibała
skasowanie
Dokument: Ogłoszenie, przetarg
Załącznik: -
Dział: Ogłoszenia, komunikaty
26.07.2017, 11:50 Małgorzata Gibała
modyfikacja
26.07.2017, 10:08 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
26.07.2017, 10:08 Magdalena Majcher
Inspektor
modyfikacja
26.07.2017, 10:06 Magdalena Majcher
Inspektor
modyfikacja
26.07.2017, 08:33 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
26.07.2017, 08:32 Magdalena Majcher
Inspektor
modyfikacja