Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)
Data Redaktor Akcja Zmiana
22.07.2019 15:50 Karolina Krawczuk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert w zakresie części 1 i 2 zamówienia
Kategoria: Usługi
22.07.2019 15:49 Karolina Krawczuk
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
22.07.2019 15:17 Piotr Frąk
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 15:16 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu wykonawczym nr 4
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 15:15 Piotr Frąk
Główny specjalista
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 15:10 Piotr Frąk
Główny specjalista
publikacja
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 15:09 Justyna Kamińska
publikacja
22.07.2019 15:03 Karolina Krawczuk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 15:02 Karolina Krawczuk
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 15:00 Justyna Kamińska
publikacja
22.07.2019 14:56 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu
Kategoria: Konkursy
22.07.2019 14:55 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
22.07.2019 14:53 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
22.07.2019 14:53 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
22.07.2019 14:48 Justyna Kamińska
publikacja
22.07.2019 13:30 Monika Bielecka
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 13:27 Monika Bielecka
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 13:26 Monika Bielecka
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. grupy kapitałowej
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 13:26 Monika Bielecka
Podinspektor
skasowanie
Dokument: 569718-N-2019 Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów komputerowych.
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 13:25 Monika Bielecka
Podinspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem dot. grupy kapitałowej
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 13:25 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Załącznik: POMNIK FIRLEJ - ogłoszenie o rozstrzygnięciu
Kategoria: Roboty budowlane
22.07.2019 13:24 Monika Bielecka
Podinspektor
modyfikacja
Kategoria: Dostawy
22.07.2019 13:24 Beata Piechota
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Roboty budowlane
22.07.2019 12:54 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
22.07.2019 12:54 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
22.07.2019 12:28 Beata Piechota
Inspektor
publikacja
Kategoria: Roboty budowlane
22.07.2019 10:42 Sylwia Sykuła
publikacja
Kategoria: Projekty uchwał
22.07.2019 10:38 Sylwia Sykuła
publikacja
22.07.2019 09:36 Magdalena Majcher
Inspektor
modyfikacja
22.07.2019 09:27 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
Dokument: symbol GKL
22.07.2019 09:26 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
22.07.2019 09:24 Ryszarda Kitowska
gł.specjalista
modyfikacja
22.07.2019 09:07 Magdalena Majcher
Inspektor
modyfikacja