Rejestr zmian

Data dokonania zmian (dd-mm-yyyy)
Data Redaktor Akcja Zmiana
25.04.2018 15:28 Ryszarda Kitowska
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: Modyfikacja SIWZ I
Kategoria: Usługi
25.04.2018 15:27 Ryszarda Kitowska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Wyjaśnienia do SIWZ
Kategoria: Usługi
25.04.2018 15:27 Ryszarda Kitowska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Modyfikacja SIWZ II
Kategoria: Usługi
25.04.2018 15:26 Ryszarda Kitowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
25.04.2018 15:23 Ryszarda Kitowska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
25.04.2018 14:46 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
25.04.2018 14:12 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 14:11 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 14:11 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 14:11 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 14:11 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 14:11 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 14:11 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 14:11 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 14:08 Karolina Krawczuk
Inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Kategoria: Usługi
25.04.2018 14:07 Karolina Krawczuk
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
25.04.2018 13:51 Klaudia Kucharska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert wraz z oświadczeniem o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Kategoria: Usługi
25.04.2018 13:50 Klaudia Kucharska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Usługi
25.04.2018 13:26 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 13:26 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 13:26 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 13:26 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 13:26 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 13:26 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 13:26 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 13:26 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 13:26 Agnieszka Jurkowska
publikacja
Kategoria: Interpelacje
25.04.2018 13:18 Mariola Kulińska
modyfikacja
25.04.2018 13:16 Mariola Kulińska
publikacja
25.04.2018 13:15 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Protokoły
25.04.2018 13:15 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Protokoły
25.04.2018 13:15 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Protokoły
25.04.2018 13:15 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
Kategoria: Protokoły
25.04.2018 12:58 Łukasz Kozyra
Inspektor
publikacja
Kategoria: Wykazy
25.04.2018 12:40 Małgorzata Sułek
Inspektor
publikacja
Załącznik: Treść obwieszczenia
25.04.2018 12:39 Małgorzata Sułek
Inspektor
modyfikacja
25.04.2018 12:17 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
25.04.2018 11:38 Monika Siara
publikacja
Załącznik: Informacja o wyniku naboru
25.04.2018 11:37 Monika Siara
modyfikacja
25.04.2018 11:37 Małgorzata Sułek
Inspektor
modyfikacja
25.04.2018 11:35 Małgorzata Sułek
Inspektor
publikacja
25.04.2018 11:34 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
25.04.2018 11:32 Łukasz Kozyra
Inspektor
publikacja
Kategoria: Wykazy
25.04.2018 10:46 Joanna Mierzyńska
Inspektor
publikacja
Załącznik: Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej
Kategoria: Konkursy
25.04.2018 10:46 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Konkursy
25.04.2018 10:44 Małgorzata Ofiara
publikacja
25.04.2018 10:18 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
25.04.2018 10:01 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
Załącznik: wniosek o podjęcie przez komisję czynności zmierzających do orzeczenia obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
25.04.2018 10:00 Joanna Mierzyńska
Inspektor
modyfikacja
25.04.2018 09:57 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
25.04.2018 09:57 Agata Gierczak
Inspektor
publikacja
25.04.2018 09:50 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
25.04.2018 09:50 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
25.04.2018 09:47 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
25.04.2018 09:47 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
25.04.2018 09:46 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
25.04.2018 09:45 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
25.04.2018 09:43 Agata Gierczak
Inspektor
modyfikacja
Kategoria: Uchwały
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:41 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
Kategoria: Projekty uchwał
25.04.2018 09:39 Agata Gierczak
Inspektor
przeniesienie
25.04.2018 08:58 Piotr Korpal
Inspektor
publikacja
25.04.2018 08:47 Piotr Korpal
Inspektor
publikacja
25.04.2018 07:55 Magdalena Majcher
Inspektor
publikacja
Załącznik: Pozycje rejestru od 3301 do 3400
Kategoria: Rejestr umów