Uchwały

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 06.11.2007

Uchwała nr 184/2007 w sprawie: stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu.


UCHWAŁA NR 184/2007

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.10.2007 roku

w sprawie: stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z póź. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Stwierdza się, że Pan Wojciech Skurkiewicz został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu.

2. Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Wójcik

P R O T O K Ó Ł

Komisji Skrutacyjnej w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 29.10.2007 roku

Komisja Skrutacyjna w składzie:

Przewodniczący: 1. Jakub Kowalski

Członkowie 2. Agnieszka Lisiecka - Kowalczyk

3. Gajewski Krzysztof

4. Sońta Karol

Po wyjęciu z urny kart do głosowania Komisja Skrutacyjna ustaliła następujące wyniki głosowania:

1) na sali obecnych 28 radnych

2) rozdano kart do głosowania 28

3) oddano kart do głosowania 28

4) oddano głosów nieważnych -

5) oddano głosów ważnych 28

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w głosowaniu w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu

1) głosowało za 28 radnych

2) głosowało przeciw 0 radnych

3) wstrzymało się 0 radnych

Komisja Skrutacyjna stwierdza, że w wyniku głosowania p. Wojciech Skurkiewicz został odwołany z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej.

Podpisy Komisji Skrutacyjnej:

  1. …………………………………

  2. …………………………………

  3. …………………………………

  4. …………………………………

Załączniki

  • uchwala nr 184.doc
    26 KB
    Uchwała w sprawie: stwierdzenia odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu.
Data publikacji 06.11.2007
Obowiązuje od 29.10.2007
Rejestr zmian
Autor : Biuro Rady Miejskiej - kier. Michał Łabądź

Osoba publikująca: Agata Gierczak


Statystyka strony: 594 wizyt